Pośrednictwo w sprzedaży i wynajmie mieszkań, działek, domów oraz Zarządzanie Nieruchomościami

Firmę „Lokum” założył i prowadzi Piotr Laskowski– licencjonowany Zarządca Nieruchomości (licencja nr 2468), Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami (Licencja nr 1221),wieloletnie, bogate doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami zabytkowymi będącymi nieruchomościami osób prywatnych oraz nieruchomościami zlecanych do zarządu i administracji przez osoby prywatne.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest zadowolenie Klienta z wykonywanej przez nas pracy. Udaje nam się to osiągnąć dzięki indywidualnemu podejściu do każdej zarządzanej nieruchomości oraz sprzedawanej czy wynajmowanej nieruchomości, uwzględniając jej możliwości finansowe, bieżące potrzeby oraz stan techniczny a także cele stawiane przez właścicieli.
Umiejętne i profesjonalne zarządzanie nieruchomością wpływa na wizerunek danej nieruchomości, może także podnieść jej wartość. Wykwalifikowany zarządca wie, że każda nieruchomość jest inna, ma swój specyficzny charakter i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego zdając sobie sprawę, że zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.